Blog over aannemers

Welkom! Mijn naam is Gerard. Zelf ben lang werkzaam geweest als aannemer. Inmiddels ben ik met pensioen. Daarnaast heb ik interesse in schrijven. Daarom ga ik proberen je zoveel mogelijk te informeren over wat aannemers nu precies doen. En ik kan je vertellen, ik word er zelf nog behoorlijk enthousiast van! Ik vind het leuk om mensen iets te leren. Zeker als het gaat over iets waar ik zelf veel verstand van heb. Dat is in dit geval zo. Hopelijk gaat het mij lukken je te informeren met de tekst, en daarnaast hoop ik je enthousiast te maken. In ieder geval wens ik je veel leesplezier toe!

Wilt u een warmtepomp kopen?

aannemers verwarming & airco Blog

Na de bekendmaking dat de gasproductie in Groningen flink teruggebracht gaat worden, en zelfs tot nul terug gaat, komt de energietransitie in Nederland volop in beweging.  De alternatieven voor gas zijn talrijk, één van de belangrijkste is wel de warmtepomp. 

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp haalt warmte uit de lucht, water of aarde. Doordat de zon schijnt, bevinden zich in de aarde, het water en de lucht enorme hoeveelheden warmte, deze warmte wordt gebruikt om uw huis te verwarmen.  Van alle alternatieven geeft een warmtepomp kopen (op moment van schrijven) het grootste rendement. Gemiddeld kunt u uitgaan van factor 4.  Dat betekent dat wanneer de warmtepomp 1 euro verbruikt aan stroom u daarvoor 4 euro aan warmte terugkrijgt. U betaalt dus 25% van de warmte die wordt opgewekt, en 75% komt dus volledig kostenvrij uit de natuur.  Soorten warmtepompen  Een warmtepomp kopen doe je niet zomaar, daarvoor zijn verschillende factoren belangrijk, en zal de te kiezen pomp afhangen van de aanwezigheid van beschikbare bronnen rondom het huis. Ook voor de warmtepomp geldt dat elk systeem andere voordelen en andere prijzen heeft. Bij Jaspers Alectric kunt u terecht voor advies.  Grofweg kan onderscheiden worden tussen vier typen warmtepompen: 

1. de grondwater warmte pomp; deze is geschikt als grondwater rondom het huis in ruime mate voorhanden is. De pomp onttrekt de warmte aan het grondwater en kan worden gebruikt voor de watervoorziening en de centrale verwarming. 

2. de water-lucht warmtepomp; hierbij haalt de pomp warmte uit de lucht die het hele jaar in ruime mate aanwezig is om ons heen. Als groot voordeel kan worden genoemd dat de installatie erg goedkoop is. Het nadeel echter is dat in veel gebieden in de wintermaanden de lucht erg koud is en er een extra warmtebron nodig zal zijn om het huis te verwarmen. 

3. de water aarde warmtepomp; haalt zijn warmte direct uit de aarde. Door de invloed van zon en regen beweegt de temperatuur van de aarde zo tussen de 8 en 12 graden celsius. De grootte van de tuin zal bepalen of gekozen wordt voor aardcollectoren (grote tuin) of aardsondes (kleine tuin) 

4. de lucht lucht warmtepomp; de laatste van de vier warmtepompen is ook de goedkoopste. De werking is hetzelfde als bij de eerder genoemde lucht-water pomp, ook hierbij wordt de warmte uit de lucht gehaald.  Het verschil is dat de opgewekte warmte niet gekoppeld zal worden aan de centrale verwarming maar zal worden aangesloten worden op verschillende ventilatoren in de woning. Een ander groot voordeel is ook dat tijdens hete dagen het systeem kan fungeren als airco.

Delen  

28 juni 2018